ભારતની અધ્યાત્મયાત્રા !

એક સંગીતરૂપક. નવસર્જન પરિવારનાં એમનાં બાળકો દ્વારા શ્રી માતાજીના 117માં જન્મદિવસે નવસર્જન માં નવનિર્મિત સમાધી ઉપર પ્રથમ સામુહિક ધ્યાનના અવસરે, ગોવર્ધન દવે (Director, Navsarjan Academy of Integral Education) દ્વારા પ્રકાશિત.

ઓ ભારત ! પ્રકાશ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ની ભૂમી !

[Click to open full publication in PDF]

bharat_ni_adhyatma_yatra

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sangitika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s